quiz na temat choroby alzheimera

Quiz: Sprawdź, ile wiesz na temat choroby Alzheimera

{"questions":{"ceqcn":{"title":"Kto odkry\u0142 chorob\u0119 Alzheimera?","mediaType":"image","image":"https:\/\/pobijalzheimera.pl\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/demencja-puzzle.jpg","imageCredit":"","video":"","imagePlaceholder":"","desc":"","answers":{"kn9xy":{"title":"Robert Koch","image":"","isCorrect":"0","id":"kn9xy","index":0},"diiw5":{"title":"Alois Alzheimer","image":"","isCorrect":"1","id":"diiw5","index":1},"h7ew6":{"title":"Luis Alzheimer","image":"","isCorrect":"0","id":"h7ew6","index":2}},"id":"ceqcn","index":0},"70zs6":{"title":"Wed\u0142ug naszej aktualnej wiedzy na temat choroby Alzheimera, zwykle objawy tej choroby zauwa\u017camy po mniej wi\u0119cej jakim czasie od pojawienia si\u0119 zmian w m\u00f3zgu?","mediaType":"image","image":"https:\/\/pobijalzheimera.pl\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/lekarz-wywiad.jpg","imageCredit":"","video":"","imagePlaceholder":"","desc":"","answers":{"nvwgf":{"title":"Po kilku miesi\u0105cach","image":"","isCorrect":"0","id":"nvwgf","index":0},"ruzc7":{"title":"Po kilku latach","image":"","isCorrect":"0","id":"ruzc7","index":1},"veg4h":{"title":"Po kilkunastu latach","image":"","isCorrect":"1","id":"veg4h","index":2}},"id":"70zs6","index":1},"koayq":{"title":"Osoba cierpi\u0105ca na chorob\u0119 alzheimera:","mediaType":"image","image":"https:\/\/pobijalzheimera.pl\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/seniorka-w-szpitalu.jpg","imageCredit":"","video":"","imagePlaceholder":"","desc":"","answers":{"vr4t1":{"title":"Tylko na ko\u0144cowym etapie wymaga ca\u0142kowitej opieki","image":"","isCorrect":"0","id":"vr4t1","index":0},"hjc9i":{"title":"Wymaga opieki od momentu postawienia diagnozy","image":"","isCorrect":"1","id":"hjc9i","index":1},"1wrlc":{"title":"To osoba automatycznie ubezw\u0142asnowolniona z przydzielonym opiekunem prawnym","image":"","isCorrect":"0","id":"1wrlc","index":2}},"id":"koayq","index":2},"wsejn":{"title":"Cz\u0119\u015b\u0107 przypadk\u00f3w choroby Alzheimera wynika z dziedziczenia pewnych gen\u00f3w, a cz\u0119\u015b\u0107 to tzw. ...

Read More