Zaproszenie na konferencję “Pokochać osobę z demencją”

16 stycznia 2024 r. w godz. 17.30-20.00 odbędzie się online konferencja pt. “Pokochać osobę z demencją”. Zapraszam do udziału wraz z organizatorem – Fundacją „Tu i Teraz. Oswajamy Alzheimera”.

Konferencja “Pokochać osobę z demencją” – dla kogo

Podczas wydarzenia organizatorzy wraz z zaproszonymi gośćmi przedstawią skuteczne praktyki pozytywnego porozumienia z osobami z demencją. Spotkanie skierowane jest do osób, które pracują z pacjentami z demencją i spotykają takie osoby (lekarzy, pielęgniarek, opiekunów w domach opieki), a także do rodzinnych opiekunów osób z demencją oraz wolontariuszy.

Zaproszenie do udziału w konferencji “Pokochaj osobę z demencją” – 16 stycznia 2024 r.

Konferencja “Pokochać osobę z demencją” – agenda spotkania

Spotkanie rozpocznie się od krótkiego powitania Ewy Klag, prezeski Fundacji „Tu i Teraz. Oswajamy Alzheimera”. Następnie wystąpią trzy prelegentki:

  • Gerontopedagog Marlena Meyer z tematem: “Młodsze pokolenie osób z diagnozą demencji i nowe spojrzenie na opiekę oraz zdrowie mózgu” – wczesne objawy, trafna diagnoza i lepsze życie z chorobą przebiegającą z demencją. Perspektywa chorujących lekarzy i reprezentantów innych zawodów aktywnych w nowych organizacjach
    zrzeszających pacjentów.
  • Ja z tematem “Najważniejsze zasady i pomysły aktywizacji w domu” – czym, w warunkach domowych, zająć osobę dotkniętą chorobą Alzheimera? Gdzie, jak i kiedy aktywizować bliskiego? Co daje aktywne spędzanie czasu i dlaczego także w tej kwestii opiekun jest tak samo ważny?
  • Psycholog Karolina Jurga z tematem “Agresja, lęki, urojenia – jaki związek mogą mieć z dzieciństwem osoby żyjącej z demencją i jak sobie z nimi radzić?” – przykłady, praktyczne wskazówki, sprawdzone rozwiązania.

Konferencja “Pokochać osobę z demencją” – rejestracja

Każdy może bezpłatnie wziąć udział w spotkaniu, wystarczy się zarejestrować tutaj.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Fundacja „Tu i Teraz. Oswajamy Alzheimera”, organizator konferencji, tworzy kompleksową ofertę realnego wsparcia dla osób z demencją i ich opiekunów z terenów Sądecczyzny. Wypracowuje też dobre praktyki
w opiece nad osobami z demencją. Poznaj bliżej ich działalność

Pewnie również to chętnie przeczytasz:

Książki i poradniki na temat choroby Alzheimera dla opiekunów rodzinnych

Poradniki na temat choroby Alzheimera

Światowy Miesiąc i Dzień Choroby Alzheimera 2023

Światowy Miesiąc i Dzień Choroby Alzheimera 2023

Relacja z konferencji “Nowoczesne podejście do leczenia i opieki nad osobą żyjącą z demencją w Polsce”

Lekanemab - co o nim wiemy

Lekanemab – co wiemy o nowym leku na alzheimera?